Är det möjligt att skapa världens bästa IT-miljö i VGR?

Som nybliven ordförande för Västra Götalandsregionens styrgrupp för IT- frågor har jag funderat över vad som kan vara en rimlig ambitionsnivå. Att det mesta på området kan bli mycket bättre är en underdrift. Jag tror inte jag har träffat någon medarbetare i vården som känner sig tillfreds med dagens IT-lösningar om samtalsämnet kommer på tal. Medborgarna vet i allmänhet inte hur illa det är ställt och att livsviktig medicinsk information inte automatiskt går att få tag i mellan olika vårdgivare. Krydda detta med att ansvaret och befogenheterna över regionens IT-verksamhet är utspridd och otydlig så kan man nog lugnt säga att det kommer bli en utmaning att ta sig an området. Även om uppgiften inger respekt vill jag säga att jag antar utmaningen med stor entusiasm eftersom förbättringspotentialen är så stor. Jag är av den övertygelsen att en väl fungerande IT/IS-miljö skulle förbättra såväl patientsäkerheten som arbetsmiljön. Och därigenom bidra med att på riktigt effektivisera vården och förhoppningsvis också regionens andra verksamheter. Med detta för ögonen menar jag att man inte kan ha någon annan ambitionsnivå än att IT/IS-miljön i Västra Götalandsregionen ska hålla absolut världsklass. Vägen dit går inte först och främst genom de nyaste och häftigaste apparaterna utan genom att se till så att informationstekniken blir ett naturligt stöd i vardagen och förenkla tillvaron för såväl medborgare som medarbetare.

En kommentar för “Är det möjligt att skapa världens bästa IT-miljö i VGR?

  1. Hej Martin!
    Tyvärr är svaret på din fråga nej, det går inte att skapa världens bästa IT-miljö i VGR. Anledningen som jag ser det är att man angriper frågan med ett felaktigt fokus, nämligen tekniken i sig. Inom regionen skapades för snart 4 år sedan en gemensam utförar organisation, VGR-IT som kom att bestå av de olika IT-organisationerna från förvaltningarna. Dock blev det så att dem som kunde verksamheterna blev kvar ute i förvaltningarna och dem som kom att ingå i VGR-IT är dem som inte har verksamhetskunskapen. Med detta i bagaget kan således regionens IT-miljö bli världsbäst, inte ens bäst för regionen eftersom fokus är på tekniken och inte det funktionsnära verksamhetsstödet som egentligen IS/IT handlar om. Skall VGR närma sig världsklass måste utförarna återigen bli utförare och låta sig ledas och lyssna på. Kärnverksamheten dvs vården och dess behov. Genom att göra detta och på så sätt stödja vårdens kärnprocesser kommer nyttan av IS/IT VGR:s medborgare och tillika ägare tillgodo vilket möjliggör ett funktionsnära verksamhetsstöd i världsklass.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *