Seminarie om patientrörlighetsdirektivet

Igår och idag har jag varit på möte med regionkommitténs utskott för naturresurser. Själva utskottsmötet var inte höjdpunkten för mig som sjukvårdspolitiker denna gång. Det handlade om EUs civilskyddsmekanism samt den Europeiska fiskerifonden. Det var i stället seminarierna som lockade. På agendan har stått patientrörlighetsdirektivet och utmaningar kring aktivt åldrande i glest befolkade områden. De flesta regionala företräda som var närvarande uttryckte mest oro kring implementeringen av patientrörlighetsdirektivet. Det är kanske både bra och dåligt. Dåligt eftersom det kommer leda till att patienter som av en eller annan anledning vill få vård utanför det egna landets gränser sannolikt kommer behöva dras med krångel även om rättigheten otvetydigt nu är given. Bra eftersom mycket få ser direktivet som en möjlighet att bli internationellt välrenommerad och på det sättet bredda finansieringsbasen. Å tredje sidan är det ett allt för smalt perspektiv. Allra bäst för patienterna hade varit om Europas alla vårdgivare hade sett möjligheter att specialisera sig och bli världsledande inom en viss nisch. Tvärt emot vad många idag fruktar är jag övertygad om att det leder till såväl bättre vård som totalt sett lägre kostnader. Inom alla andra områden har internationell konkurrens den egenskapen. När vi ser på de kostnader som idag är förknippade med kvalitetsbrister i sjukvården kan man vara säker på att det finns pengar att spara. För att detta ska bli verklighet krävs helt nya tag för att mäta kvalité och patientsäkerhet så det blir möjligt att göra rättvisande jämförelser över hela Europa. Det var det jag hade hoppats på att seminariet skulle handla om. Tyvärr blev det återigen mest fokus på vilka problem som är förknippade med patientrörlighetsdirektivet. Martin Andreasson

2 kommentarer för “Seminarie om patientrörlighetsdirektivet

  1. Vi är ett företag som erbjuder strokerehabilitering i Spanien för svensk patienter. Rehabiliteringen är evidensbaserad och ges av svensk personal. Alla våra patienter är mycket nöjda av både rehabiliteringen, miljön och allt runt omkring. Idag får man betala själv men många har erhållit ersättning retroaktivt från Försäkringskassan. Vi vet att det är många som skulle kunna åka om de visste innan att de skulle få ersättning. Det är bra för patienten och det är bra för samhället eftersom vår behandling är billigare än den behandling de kan erhålla i Sverige. Det är många som ser fram emot denna möjlighet!

    • Patientrörlighetsdirektivet är i grunden väldigt bra, men det finns många svårigheter förknippat med att erbjuda vård över nationsgränser. Du pekar på en av dem. Det är därför glädjande att i det förslag som nu arbetas fram för att införliva direktivet i svensk lag öppnas goda möjligheter att få förhandsbesked.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *