S trixar med statistiken för att mörka misslyckat vallöfte

Moderaterna har länge varit kritiska till att regionens S-ledda styre långt ifrån lyckats uppfylla vallöftet om högst en timmas väntetid för att träffa en läkare på akuten.  När nu en stor grupp patienter plockas bort från mätningarna av väntetiderna kan det ses som ett försök till statistiktrixande. De har ingen rimlig anledning att göra den här förändringen just nu, menar Martin Andreasson, moderat regionråd och ledamot i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. - Varje gång en patient tvingas vänta orimligt länge på akuten urholkas förtroendet för sjukvården. Jag tycker att utskottets ordförande Helén Eliasson (S) borde inse detta och göra något åt saken. Istället försöker hon i praktiken ändra mätmetoderna så att väntetiderna på pappret kommer att se bättre ut än vad de i verkligheten är för många patienter. Det kan vi moderater inte ställa upp på, säger Martin Andreasson. Fakta: Den förändring av mätningarna kring väntetiderna på akuten som hälso- och sjukvårdsutskottet beslutat om vid dagens sammanträde, innebär bland annat att de patienter som vid den första undersökningen bedöms inte ha behov av akutsjukvårdens resurser ej ska vara en del av det statistiska underlaget. Enligt regionens egen statistik läggs 12 procent av de patienter som hamnar i denna kategori ändå in på sjukhuset. Moderaterna yrkade att ärendet skulle avslås i sin helhet vid dagens sammanträde i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. Yrkandet som dock avslogs, stöddes av övriga allianspartier i utskottet. Hälso- och sjukvårdsutskottet i regionstyrelsen har tidigare i politisk enighet antagit ett ambitiöst program för att minska ledtiderna inom akutsjukvården med särskilda målnivåer för tre olika ledtider: Tid till triage (TTT), Tid till läkare (TTL) och Total genomloppstid (TGT). De nuvarande målnivåerna är att akutmottagningarna ska erbjuda 90 % av patienterna TTT: 10 minuter, TTL: 1 timme och TGT: 4 timmar.

En kommentar för “S trixar med statistiken för att mörka misslyckat vallöfte

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *