Ett modernt arbetarparti för hela Sverige

Anförande om nytt handlingsprogrammet vid moderaternas arbetsstämma 2013-10-18 Tack för att jag har fått förmånen att stå framför er och presentera moderaternas nya handlingsprogram. Ett modernt arbetarparti för hela Sverige De senaste veckorna har jag funderat mycket kring hur man presenterar ett heltäckande handlingsprogram på 20 minuter. Och jag har hela tiden landat tillbaks i en udda grej. Hemma i Dalsland, på en ås mellan två sjöar ligger min morfars gård. När jag hade förmånen att ta över den för knappt tio år sedan hittade jag en ganska liten och av tidens tand plåtbeslagen kista. Jag tänkte faktiskt inte så mycket på den förrän min mamma i något sammanhang berättade att det var hennes pappas, min morfars Amerikakista. Även om både mamma och morfar fick barn ganska sent och vi båda är födda sist är det ändå inte så länge sedan. En av mina morfars bröder emigrerade till USA. Och morfar berättade ofta om livet i Wisconsin. När jag var barn var det sagoberättelser, men idag kan jag se att det var mycket mer än så. Livschanserna i Sverige var så små att min morfar var beredd att lämna släkt och vänner, sälja det mesta han ägde och packa ner resten i en liten låda och sätta sig på båten till det stora landet i väster. Allt var egentligen förberett men så träffade han mormor och livet tog en annan vändning Agnar och Anna gifte sig bildade familj och stannade i Sverige. Byggde ett eget hus på åsen mellan sjöarna, i Bomarken. De brukade jorden, Arbetade hårt, De sparade och gnetade, men de var också generösa och hade ett stort hjärta för människor som inte blivit lika lyckligt lottade. De tog ansvar för sina djur och levde i samklang med naturen, för dem var det helt självklart att ta ansvar för miljön. Jag vet inte om Amerikakistan är kvar för att morfar aldrig riktigt släppte drömmen om USA eller om det var för att den kunde vara bra att ha någon gång. Men för mig har den blivit en symbol. En symbol för hur långt Sverige har kommit på bara 100 år En symbol för att eget arbete och ansvar skapar välstånd och möjlighet till generositet. Och inte minst en symbol för öppenhet mot omvärlden För mig är det en symbol för vad som har gjort och gör Sverige till det vi är idag. Och på något sätt blir den en sammanfattning av förslaget till nytt handlingsprogram. Innan jag irrar mig iväg allt för långt vill jag passa på att tacka de duktiga människor som har utgjort arbetsgrupppen för nytt handlingsprogram. Jag vill tacka vice ordföringar. Anna Wiklund, Kommunalråd i Enköping engagemang glädjespridare och Tomas Tobé Gävleborg han är inte här men följer oss säkert via SVT forum, Klippa att luta sig emot när kompromisser hamras fram I gruppen har också ingått Tina Gashemi Stockholms Energiknippe med nya perspektiv Anders Josefsson Norrbotten Stabile norrlänningen med kloka synpunkter Lotta Finstorp, Södermanland Jordnära och varm med egen vilja Erik Bengtzboe, Muf Den killen kommer bli något stort 😉 Hans Wallmark, Skåne Publicisten med bred erfarenhet, ovärderlig Huvudsekreterare har varit Mark Johnsson Tänkaren och skribenten Som lagt ner ett hästjobb Mot slutet av processen har också Petter Johnsson och Mattias Keresztesi lagt ner ett stort jobb Kan vi inte passa på att ge dem en applåd. Gruppens arbetssätt har präglats av öppenhet. Vi har genomfört seminarier och möten i hela landet från Luleå i Norr till Malmö i söder. Stockholm i öster och Göteborg i väster. Vi har träffat företrädare för svensk basindustri, för de stora yrkesgrupperna i offentlig sektor, mindre företag och idéburna organisationer. Vi har också haft en extern referensgrupp med olika experter. Och inte minst. Vi har varit ute i partiet och lyssnat och samtalat. I föreningar, hos länsförbund, bland kommunal- och landstingsråd och i riksdagsgruppen Låt mig då i sammanhanget förtydliga att det finns mer att skriva om allt, men vi tyckte nog att 50 sidor var bättre än 500 🙂 Även om vi varit tvungna att begränsa oss Efter allt lyssnande och alla de samtal vi genomfört så blir det i något läge dags att sammanfatta och den enkla sanningen och kortaste sammanfattningen är: Vår politik handlar alltid först och sist om människor. Sunda statsfinanser och god ekonomisk hushållning i kommunerna är viktigt. Men inte för att ett plus på sista raden är en magisk formel som automatiskt skapar lycka. Utan för att ordning och reda i finanserna ger stabilitet och möjligheter till utveckling och för att motsatsen förr eller senare hinner i kap och tvingar fram reformer som inte har människan som utgångspunkt Inte ens arbetslinjen har ett egenvärde ställd helt för sig själv. Den är viktig för att riktiga människor annars hamnar i utanförskap och vanmakt. Jag hörde senast i går om en kvinna i Mark som i samband med att Alliansen vann valet 2006 kände stark oro. Hon hade varit sjukskriven länge och till slut fått förtidspension. Nu närmade hon sig pensionsåldern och hennes möjligheter verkade obefintliga. Hennes oro för vad en Alliansregering skulle innebära var stark Men med hjälp av de förändringar vi gjort i socialförsäkringssystemen som öppnat vägar tillbaks till arbete Och inte minst med hjälp av RUT Hittade hon vägen tillbaks till arbetsgemenskapen. Och innan hon gick i pension jobbade hon en åtta tio timmar i veckan. Och när pensionsåldern kom ville hon egentligen inte sluta. Hon hade fått arbetskamrater och en känsla av stolthet, Hon hade egen försörjning och bidrog till det gemensamma genom att betala skatt. Det är när människor växer, givet sina egna förutsättningar som vår politik är som bäst. Om knappt ett år ska vi återigen möta väljarna i allmänna val och vi har gjort mycket bra. Vi har brutit trenden att förtidspensionera bort människor ur arbetslöshetsstatestiken och i stället är 200 000 fler i arbete idag än när Alliansregeringen tillträdde. Vi har, under brinnande finnanskris och långdragen internationell lågkonjunktur betalt av på statsskulden. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta genom att sjuksköterskor, poliser och skiftarbetare fått en extra månadslön i sänkta skatter Vi har värnat välfärdens kärna. Skola, sjukvård äldreomsorg och Polisen har idag mer resurser än när vi tillträdde. Samtidigt gör vi stora investeringar i forskning och infrastruktur. Men mina vänner Vi ska vara stolta över det som åstadkommits, men det räcker inte. För väljarna bryr sig mindre om vad vi har gjort, De vill veta vad vi vill göra framåt innan de eventuellt väljer att lägga sin röst på nya Moderaterna. Därför måste vi fortsätta att utvecklas och förnya vår politik. Vi måste också vara självkritiska och erkänna det som faktiskt inte fungerat som det var tänkt. Min övertygelse är att förnyelse av politiken bara kan bli bra om man har med sina rötter. Ungefär samtidigt som min morfar gick och drömde om Wisconsin började några herrar i AVF fundera på om det kanske var dags att mer samlat sätta på pränt det de stod för. Det tog ett antal år, men jag har läst ett av våra tidigaste partiprogram från 1921. Det är inte allt igenom munter läsning, låt oss konstatera det först, men det intressanta är att stor vikt läggs vid värdet av egen försörjning, på flit, ansvarstagande och eget arbete. En annan bärande princip är att det måste vara ordning och reda i statens finanser. Och att människors frihet inte ska begränsas av onödigt höga skatter Nya moderaternas utveckling bygger på att vi självkritiskt granskar vår politik, samtalar med människor lyssnar in vilka utmaningar och möjligheter människor möter idag och försöker utforma förslag på lösningar utifrån både dagens verklighet och våra grundläggande värderingar. Jag som nu har läst förslaget till handlingsprogram 50 11 gånger och varje gång hittar små saker som kan uttryckas bättre borde kanske inte säga något, Men vill påminna om att Moderat politik handlar inte om paragrafer, procentsatser, siffror eller system. Det handlar inte ens om sunda statsfinanser eller arbetslinje. Moderaternas politik börjar och slutar i vanliga människors vardag. Politikens roll har klara gränser men den verkar i en miljö där människor känner kärlek, sorg, hopp och glädje om vartannat lite beroende på var i livet vi befinner oss. Vi ska aldrig glömma det. Vår uppgift är inte att ge alla svaren. Det handlar i grunden om att ge människor chansen och att stötta när den egna kraften inte räcker till

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *