Stor vånda inför att öka valfrihet och mångfald inom rehabområdet.

Sedan 2009 har vi arbetat för att hitta en form för att utveckla rehabområdet i Västra Götalandsregionen. Efter mycket om och men enades samtliga partier om att rätt väg att gå var att använda Lagen om Valfrihetssystem som juridisk bas. Sedan dess har det arbetats hårt med att ta fram beskrivning av vad som ska ingå i vårdvalet och hur ersättningssystemet ska se ut och uppföljning ska gå till. Alla partier har lagt sig vinn om att göra det i politisk enighet eftersom enighet i denna typ av frågor gör att de modeller som skapas blir mer robusta och hållbara över tid något som gynnar verksamheten. Den senaste tiden har den största oenigheten rått omkring en så till synes banal sak som tidplanen för införandet av den nya vårdvalsmodellen. Det är därför mycket glädjande att vi efter viss osäkerhet kunna konstatera att ett nytt datum för införande är på plats. Alliansen och Miljöpartiet fick till slut gå med på att skjuta fram beslutet om godkännande av själva modellen från årets sista regionfullmäktige nästa vecka till den 14 februari nästa år. Som konsekvens av detta kommer själva modellen träda i kraft första september 2014. Detta verkar alla partier utom Vänsterpartiet nu ställa sig bakom

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *