Europa inför viktigt vägval

Så har supevalåret 2014 tagit sina första stapplande steg. Det enda man kan veta med säkerhet är att inget val blir som planerat. Det finns alltid olika saker som får större eller mindre proportioner än vad man trott och det brukar dyka upp helt nya frågor, eller gamla frågor som plötsligt får nytt liv. Med det sagt kommer jag ändå våga mig på en gissning vad som kommer stå i centrum i det kommande EU-valet. Jag tror att vi inför Europaparlamentsvalet kommer kunna förvänta oss en starkt värderingsdrivan valrörelse. Det finns massor av sakpolitiska frågor där Europaparlamentet har ett avgörande inflytande. Ofta kokar dessa olika ställningstaganden ner till att handla om vilken världsuppfattning vi har i grunden. Tror vi att Sverige och världen blir bättre av mer frihet och öppenhet eller inte? I tider av oro och osäkerhet brukar, av lätt insedda skäl, de krafter som spelar på människors rädslor försöka vinna terräng. Bortom det hemtama finns alltid något okänt att skrämmas med. I kölvattnet följer ofta att människor delas in i vi och dom, inskränkningar i människors frihet och slutenhet mot omvärlden. Är det något vi kan lära av historien är det att om denna typ av värderingar tillåts slå rot och växa till sig så leder det i fel riktning. Vi vet också motsatsen, att framgång föds genom öppenhet gentemot omvärlden och nya idéer. Inte minst Sveriges resa från ett utfattigt bondesamhälle varifrån människor flydde för att skapa sig bättre livschanser till ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder gick genom frihet och öppenhet. I år -kanske som alltid, men ändå mer påtagligt än tidigare- står vi inför ett viktigt vägval i Europaparlamentsvalet. Många politiska krafter kommer spela på människors rädslor, lyfta fram dåliga exempel ur EU byråkratin, förespråka att krampaktigt hålla fast vid det vi har framför det vi kan få och i grunden angripa de värderingar Europasamarbetet vilar på. För oss som ser och hyllar Europasamarbetets fundament om samarbete, öppenhet och frihet är det extra viktigt att inte vika ner sig. Visst finns det saker i samarbetet som inte är bra, men det får inte tas till intäkt för att lämna Europasamarbetets grundvalar, då vet vi tyvärr allt för väl vad Europa är kapabelt till. Nu mer än på kanske åttio år är det helt nödvändigt att inte låta sig luras av de som förespråkar mindre öppenhet och mindre samarbete. Det val som tidigare prioriterats ner av väljarna kommer vara viktigare än någonsin.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *