AKUT Världens främsta strokekampanj

Att bära politiska förtroendeuppdrag är på många sätt ett privilegium och man får ofta vara med under spännande skeenden. Men som för alla inträder då och då den gråa vardagen. Möten, telefonsamtal och mail avlöser varandra i en aldrig sinande ström och när man ser tillbaka är det inte alltid lätt att avgöra vad som i praktiken har uträttats till direkt nytta för invånarna. Här är ett lysande undantag. 2009 kom nya nationella riktlinjer för stroke-sjukvården. Bland annat beskrevs vikten av tidig upptäckt och värdet av att allmänhetens har kunskap om vad som ska göras vid symtom som kan tyda på stroke. Ett bra initiativ från VGR om informationskampanj blev ännu bättre genom att vi (lite ödmjukt uttryckt) lyfte upp kampanjen och lyckades få tillstånd en nationell dito. Sedan vidtar ett febrilt arbete för att samordna, utforma och genomföra själva kampanjen. Det har tydligen inte inträffat tidigare att landets 21 landsting gått samman i en dylik gemensam aktivitet. När vi nu ser resultaten får vi verkligen hoppas att arbetssättet kan användas på flera områden. Så vad är då resultaten? Kampanjens grundtanke var att öka kännedomen kring symtomen av stroke och veta vad som ska göras om de uppträder. Innan kampanjen startade uppgav ungefär 50% att de skulle ringa 112 vid misstanke om stroke. Efter ett år hade denna grupp vuxit med 20 procentenheter och uppgick våren 2013 till 70%. Utöver informationskampanj har också utvecklingsarbete gjorts inom sjukvården för att trimma processer och förbättra själva vården. Sammantaget har detta lett till att andelen patienter som får propplösande behandling, så kallad trombolys, ökat och den så kallade "door to Needle" tiden kortats med 10 minuter i Västra Götalandsregionen. Det är en betydelsefull förändring eftersom det bedöms att 2 miljoner hjärnceller dör varje minut vid en stroke. Allt som allt är bedömningen att 100 personer har räddats till ett självständigt liv och kampanjens kostnader intjänades på 18 månader. För detta har AKUT-kampanjen belönats med World stroke award som världens bästa strokekampanj.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *