Viktiga steg mot en samlad portal för vårdinformation i Sverige

På gårdagens styrelsemöte med Inera fattade vi två viktiga beslut. För det första gav vi klartecken att gå vidare med planerna att samla ihop nuvarande insatser för att via säker inloggning visa patienters vårdinformation på nätet. Det är lång väg kvar innan vi är framme, men inriktningen är tydlig. Genom att ta de bästa bitarna från Nationell PatientÖversikt, koordinera insatserna kring Journal på nätet bättre och slutligen integrera samlad läkemedelslista kan vi erbjuda en tjänst där mycket av vårdens information finns samlad och tillgänglig. Genom att erbjuda separata inloggning för invånare och för vårdens medarbetare kan vi erbjuda en tjänst med olika grad av öppenhet. Det är en nyckel för att ta hänsyn till läkarförbundets invändningar utan att för den skull vinna de fördelar som ökad öppenhet ger. Dessutom fattade vi beslut om ett nationellt regelverk som ska gälla för journal på nätet. Visst finns det öppningar för att göra olika i avvägningar utifrån regelverken, men det är ett stort steg i rätt riktning. Dessutom är det en minsta gemensam nämnare och ett konkret dokument att arbeta utifrån. Därför kommer vi också relativt omgående att skicka ut dokumentet på remiss igen för att få in mer konkreta synpunkter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *