Fler skattebetalare ger bättre välfärd

Efter Västra Götalandsregionens budgetdebatt för några veckor sedan har jag fått en hel del kommentarer kring den lilla Powerpointpresentation jag visade.

I korthet kan man säga att jag under en längre tid retat mig på den styrande S-MP-V-ledningens retorik som ofta går ut på att de utmaningar som vården i Västra Götalandsregionen har egentligen inte beror på deras tillkortakommanden utan på alliansregeringen.

Med följande korta presentation visas med all önskvärd tydlighet att den regering som tydligt och konsekvent för en politik för att fler människor ska komma i arbete också får pengar till välfärdens kärna. Detta eftersom fler människor i arbete ger mer skatteintäkter.

För den kommunala och regionala ekonomin räknar man förenklat ut intäktsunderlaget genom att multiplicera det totala antalet arbetade timmar med medellönen. Eftersom båda har ökat markant under alliansregeringens tid vid makten har också regionens skatteintäkter ökat kraftigt. Närmare bestämt med 3,8 miljarder kronor, realt, mellan 2006 och 2015.