Välkommet avtal mellan Värmland och Västra Götaland

Idag har vi fattat ett litet men välkommet beslut i regionstyrelsen, eftersom vi säkerställt möjligheten för invånare i Västra Götaland och Värmland att söka vård över landstings/regiongränsen. Även om det inte rör sig om så många patienter är det en viktig princip. Oavsett om man bor på ena eller andra sidan en administrativ gräns har man rätt att söka vård där det passar individen bäst. Ett litet steg i rätt riktning i väntan på att den nya patientlagen ska träda i kraft.