Debatt om valfrihet och mångfald i vård och omsorg

Riksrevisionens rapport  Primärvårdens styrning - Efter behov eller efterfrågan har skapat mycket debatt. Sveriges olika vänsterpartier har inte varit sena med att hoppa på tåget och, utan att läsa vad rapporten verkligen säger tycks det, basunerat ut att valfrihetens och mångfaldens tid nu måste vara förbi. Och att makten över vården måste gå tillbaks från patienter och personal till politiker och byråkrater. Efter att ha studerat rapporten skrev jag och 14 andra moderata landstings- och regionföreträdare ett svar som publicerades på DN-debatt. Helt kort argumenterar vi för att riksrevisionens analyser är långt ifrån heltäckande. Inte minst på den punkt som fått mest uppmärksamhet. Det vill säga tesen att den ökade tillgängligheten i primärvården skett på bekostnad av att vården blivit sämre för sjuka. Detta är en viktig diskussion och förtjänar ett bättre öde än att, av riksrevisionen av alla organisationer, utsättas för analyser som tycks utgå ifrån att man vill driva en viss tes snarare än att ge en heltäckande bild. På detta tema publicerades också en intressant artikel av Anders Anell och Clas Rehnberg i Dagensmedicin. Flera intressanta artiklar har också publicerats på SvD brännpunkt  och GP-debatt.