3RFVM eller bara 2RFVM?

Alla branscher dras med sitt språkbruk och sina förkortningar. Sedan 2012 -då jag skrev motionen om att det var dags att göra ett generationsskifte i vårdens komplexa miljö av informationssystem- har begreppet FVM hängt med. 3R kom strax efter. Jag ska förklara den kryptiska rubriken, men först en utvikning i grundämnet. Numera har en hel del hört begreppet, men för den icke invigde står FVM för "Framtidens VårdinformationsMiljö". Begreppet är delvis omsorgsfullt valt. Och det är det sista ordet som är viktigast. Miljö. Detta för att trycka på att det centrala i arbetet inte handlar om att byta några journalsystem mot något annat modernare och bättre system. Framförallt i början var det många som refererade till "Framtidens VårdinformationsSystem". Om sammanhanget inte är väldigt opassande tillrättavisar jag alltid en sådan felsägning. Eftersom FVM och FVS är två helt olika saker.  Även om delar av arbetet förvisso handlar om att pensionera många av vårdens nuvarande informationssystem är det viktiga steget att på allvar digitalisera den information vården genererar och som är själva grunden för modern sjukvård, forskning och verksamhetsutveckling. Utan bra data ingen evidensbaserad vård. Vaddå digitalisera? Är kanske en berättigad fråga. Vårdens medarbetare gör ju nästan inget annat än loggar in och skriver i dåligt anpassade IT-system skulle någon kunna invända. Sant. Men det som i mycket stor utsträckning gjorts hittills är att gamla blanketter scannats in och den informationen som tidigare skrevs på papper skrivs idag, i fritext, in i datorn. Dels fanns kanske inte tekniken och dels fanns inte tiden/resurserna/viljan eller förståelsen av vikten av att gå grundligt till väga i att bestämma vad som är vad i vården, hur det definieras och hur det sedan ska beskrivas rent digitalt. Det är anledningen till att så få system i dagens vårdsverige "pratar med varandra". Det är inte tekniken som är problemet, utan semantiken. Samma sak kan helt enkelt heta olika saker och vice versa. Och det är detta problem man inte löser genom att "bara köpa ett nytt system". Kanske inom just det område det nya systemet täcker, men vårdsverige är nedlusat av olika system och den som försöker byta allt på en gång kommer få stora problem. För den som inte tror mig hävdar jag vidare att frågan är förhållandevis ointressant eftersom även om man skulle lyckas byta ut allt i "sitt landsting/region" samtidigt finns det massor av system i gränslandet mot kommuner och statliga myndigheter som vi inte har rådighet över. Dessutom är det omöjligt att tänka sig -tyvärr kan kanske tyckas, men det är en realitet- att 21 självstyrande landsting simultant skulle göra samma resa och landa i samma slutsats. Det innebär att hur man än gör så kommer vi under överskådlig tid behöva dras med en mängd olika system. Någon kallar det ekosystem, jag har valt ordet informationsmiljö. Tar man till sig detta, ja då blir den naturliga slutsatsen att även om journalsystem, patientadministrativa dito, oprationsplanerings- eller ambulansjournalsystemen är viktiga, är de ändå inte det viktigaste. Det centrala är att vi en gång för alla börjar anträda färden mot att se till så att allt lirar ihop.  Detta går bara om vi successivt men systematiskt går över från digiloga fritextbaserade system till lösningar som bygger på internationella standarder där huvudparten av informationen är fördefinierad och strukturerad. Dessutom ska informationssäkerhet och integritetsskydd byggas in från grunden. Då behöver en hel rad av våra äldre system bytas ut. Men återigen att byta system för bytandes skull har lågt värde. Det är först när det sker som följd av ett större arbete vi hamnar rätt. Det kan låta som en smal sak, men innebär förändringar i hur varje läkare, sköterska, fysioterapeut eller medicinsk sekreterare arbetar i vardagen och det är en uppgift jag har mycket stor respekt för. I sammanhanget är det helt nödvändigt att ständigt påminna sig själv och andra om att förändringarna görs för att förbättra vården. Såväl för patienter som för medarbetare.  Nuvarande situation är välomvittnat oacceptabel och det är för att råda bot på det som vi förändrar. Ingången är att genom aktiv verksamhetsutveckling nå en informationsmiljö som är väl lämpad för modern sjukvård. Perspektivet som hittills så ofta varit tongivande; "de nya IT-systemen tvingar oss att göra på ett visst sätt" är i min värld bannlyst. Det blev en lång utvikning, men det stora jobbet handlar alltså om hur vårdens arbete beskrivs och hur den informationen sedan förpackas och lagras. Och även om drivkraften för förändring handlar om bättre vård och inte nya tekniska lösningar kan arbetet underlättas genom att sammarbeta med företag som hjälpt liknande organisationer genomföra likartade resa tidigare. Så till det jag egentligen hade tänkt att skriva om. I motionen jag kort berörde inledningsvis är en bärande tanke att när vi nu generationsskiftar behöver vi ta ett grepp så att nationen Sverige får en standard inom vilken vårdinformation kan flyta, inte bara inom Västra Götalandsregionen, utan också mellan regionen privata vårdgivare, andra landsting och kommuner med flera. Ska detta lyckas behövs samarbete, men inte med så många att arbetets framdriftsförmåga äventyras. Valet föll på att sammarbeta mellan de tre stora. Västra Götaland, Stockholm och Skåne och så skakades ett sedan tidigare ganska anonymt sammarbeta 3R till liv ordentligt. Sedan dess har en hel del vatten runnit under broarna. Och anledningen till frågan i rubriken är att det nu verkar bli allt mer sannolikt att Skåne gör ett annat strategiskt val än SLL och Västra Götalandsregionen. När SLL och VGR väljer att, inom ramen för den FVM-logik jag beskrivit, starta en upphandling av ett nytt kärnsystem talar mycket för att Skåne väljer en annan väg och uppgraderar till ett annat system som deras nuvarande leverantör erbjuder. Den senaste tiden har jag mött flera personer som smått triumferande retoriskt frågat mig när jag pratat om 3R "2R menar du väl?" Detta gör mig trött. Vad får vanligtvis välplacerade människor att visa skadeglädje för att de tror att ett viktigt samarbete har spruckit. Men viktigast av allt. Varför är det så svårt att ta in att 3RFVM är betydligt större och mer djupgående än att "bara" byta ett antal IT-system? Huvuduppgiften att lösa för 3RFVM finns kvar även om vi tre stora regioner som gått in i samarbetet väljer lite olika vägar för att komma till slutmålet. Och det är ett arbete alla borde vara besjälade av att vi faktiskt lyckas ro i land.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *