Äntligen på väg mot modern informationsmiljö

NU inleds på allvar resan mot en modern VårdinformationsMiljö när Västra Götalandsregionen bjuder in till dialog för att upphandla ett nytt kärnsystem för vård och omsorg. Det är ett stitt och viktigt steg för att ersätta det arv av krångliga och generellt sett illa fungerande informationssystem som såväl patienter och vårdens medarbetare tvingas använda idag. Men det är inte ett alexanderhugg som löser alla problem fort och på ett bräde. Själva upphandlingsprocessen tar sin tid och beräknas vara färdig först 2018. Därefter måste det gamla fasas ut och det nya fasas in, vilket också kommer ta tid och skapa frustration. Så innan det blir bättre kommer det tyvärr bli värre. Och inte nog med det. Nytt kärnsystem är bara en pusselbit i att skapa framtidens vårdinformationsmiljö. I steg två, som vi kan och behöver ta parallellt som upphandlingen pågår, behöver vi stärka samarbetet med resten av Sverige (andra landsting, kommuner, privata vårdgivare, universitet, näringslivet och olika statliga myndigheter) med att skapa en gemensam governance-struktur. Vi måste systematiskt utveckla, implementera och förvalta de strukturer och lösningar som behövs för att den information som samlas in alltid finnas tillgänglig (för de som har behörighet) att hantera oavsett var och när informationen behövs. Trots dessa utmaningar ser jag framtiden an med stor tillförsikt. Vi tar nu faktiskt de grepp som krävs och Västra Götaland har bättre förutsättningar än många andra att växla in alla de bra delar som finns och globalt sett bli allra bäst på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter att bidra till god hälsa. Låt mig därför citera Winston Churchill: "Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början."

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *