Pressmeddelande: Socialdemokraterna ansvariga för sämre vård i Västra Götaland

Dagens Medicin publicerar i dag sina årliga listor över landets bästa sjukhus. För Västra Götalandsregionens del är resultatet magert, nedslående och ännu ett tecken på att Socialdemokraternas ledning av regionen brister. Det säger Martin Andreasson (M), regionråd i opposition och ledamot i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. - Regeringens politik för fler i arbete har bidragit till att ge Västra Götalandsregionen omkring 6000 miljoner kronor mer i årlig skatteintäkt sedan 2006. Trots att resurserna till hälso- och sjukvården aldrig varit större och hög kompetens bland våra medarbetare sticker regionen ut i negativ bemärkelse. Människor i vår del av landet kan dessvärre räkna med långa väntetider på akuten, längre vårdköer och ibland även med sämre vård än på andra håll i Sverige. Det är inte acceptabelt och ansvaret vilar tungt på Socialdemokraterna som inte klarar ledningen av regionen, säger Martin Andreasson (M). På listorna över bästa mellanstora och mindre sjukhus kvalar inget av regionens sjukhus in och på listan över universitetssjukhus hamnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i den nedre delen. Läs hela undersökningen här: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/basta-sjukhuset-/har-ar-den-langre-listan/

Pressmeddelande: Martin Andreasson (M) vald till ordförande för Center för eHälsa i samverkan (CeHis)

Martin Andreasson, moderat regionråd i Västra Götalandsregionen, valdes under måndagen till ordförande för Center för eHälsa i samverkan (CeHis). Uppdraget som beställarorganisationen CeHis har, omfattar att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, såsom exempelvis 1177 Vårdguiden, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. CeHis omsätter omkring 500 miljoner kronor årligen. - eHälsa spelar i dag en allt större och viktigare roll inom hälso- och sjukvården, samtidigt finns det stora förhoppningar kring att eHälsa ska kunna bidra till att lösa mycket av sjukvårdens strukturella utmaningar. Att Sveriges regioner och landsting med flera genensamt flyttar fram positionerna inom eHälsoområdet i en medveten och kontrollerad process är mycket viktigt, säger Martin Andreasson i en kommentar. Fakta om CeHis: Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa – tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner. Läs mer om CeHis verksamhet på www.cehis.se

I P4 Radio Väst om Moderaternas budgetförslag

Jag medverkade igår i en sändning i P4 Radio Väst med anledning av Moderaternas budgetförslag för 2014. Mitt budskap är att vi prioriterar sjukvården mer än Socialdemokraterna. Detta är möjligt genom bland annat genom att spara mer på byråkrati och effektivisera verksamheten, bland annat inom IS/IT-stöden. Samtidigt är jag kritisk mot Socialdemokraternas sätt att ange vilka resurser som man vill skjuta till sjukvården. Klart är dock att i nya pengar till hälso- och sjukvården så lägger Moderaterna mer i vår budget. Lyssna på intervjun i P4 Radio Väst här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro Läs mer om Moderaternas budgetförslag här: http://moderatvg.se/vgr/1549/

Debattartikel: Ny ambulanshelikopter ger bättre akutvård

På Moderaternas initiativ infördes ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen för drygt tio år sedan. Helikoptern har räddat många liv och är en värdefull resurs för sjuka och skadade, inte minst längs Bohuskusten. Framförallt under sommarhalvåret används helikoptern till bristningsgränsen. Därför föreslog Moderaterna för drygt två år sedan att regionen skulle utöka sin helikopterkapacitet, antingen genom att skaffa ytterligare en helikopter eller genom samverkan med exempelvis Värmlands läns landsting. Inför omvalet 2011 påstod sig Socialdemokraterna dela den moderata uppfattningen. Västra Götalandsregionens styrande minoritet med Socialdemokraterna i spetsen har dock inte gjort några ansatser för att uppfylla sitt vallöfte. Det är beklagligt, särskilt när sjukvårdens möjlighet att snabbt komma ut och ta hand om en patient som akut blivit sjuk eller allvarligt skadad, är en viktig förtroendeaspekt och trygghetsfaktor. Rollen som helikoptern erbjuder inom ambulanssjukvården är unik då en helikopter snabbt både kan ta med läkarkompetens ut till olycksplatser i hela regionen men också ta med akut sjuka människor in till rätt akutmottagning. Den befintliga helikoptern i Västra Götalandsregionen är bemannad av både läkare och sjuksköterska. Det är därför tänkbart att en framtida andra helikopter inte behöver vara bemannad likadant, om den samverkar på rätt sätt med den övriga ambulanssjukvården. Helikopterverksamheten är kostsam och därför är samarbete med andra landsting önskvärd. Regionens helikopterverksamhet ska klara uppdrag i hela regionen men behovet av ytterligare kapacitet blir särskilt tydligt under sommartid och där avstånden är långa. Från moderat håll kommer vi därför fortsätta att driva på för ytterligare en helikopter. Mycket talar dessvärre för att Socialdemokraterna inte kommer att hålla vad de lovat. Martin Andreasson (M) Regionråd i opposition, Dals-Ed Henrik Sundström (M) Kommunstyrelsens ordförande, Uddevalla Mikael Staxäng (M) Ersättare i regionfullmäktige, Uddevalla Publicerad i Bohusläningen den 23 april 2013

Pressmeddelande: Öppna gästnätverk i Västra Götalandsregionens byggnader

Idag biföll regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen regionrådet Martin Andreassons (M) motion om att införa öppna gästnätverk i och kring de byggnader som regionen äger eller disponerar, och där det inte av behandlingsmässiga skäl finns hinder. - Redan idag är det en naturlig del i många människors vardag att kommunicera obehindrat via internet och sociala medier. De som tror att sjukvården kan ignorera denna utveckling har sannolikt förbisett människans behov att hålla kontakt med nära och kära också när man blir sjuk. Det säger Martin Andreasson, som är moderat regionråd i Västra Götalandsregionen. - Öppna och lättillgängliga nätverk, inte bara för medarbetare utan också för besökare, är en kraftfull symbol för öppenhet och modernitet. Detta är två viktiga värdeord som Moderaterna tycker ska prägla regionens verksamheter. Även om symbolfrågan är viktig handlar det starkaste argumentet om patienterna, avslutar Andreasson.

Moderat regionråd vill generationsväxla alla vårdinformationssystem

Vid regionfullmäktiges sammanträde 22-23 oktober motionerar regionrådet Martin Andreasson (M) om att Västra Götalandsregionen ska genomföra ett generationsskifte i alla vårdinformationssystem. Det är ett omfattande arbete som kommer att ta stora resurser i anspråk men generationsväxlingen är absolut nödvändig för patienter och personal, menar Andreasson. - Det är hög tid att visa ledarskap och peka ut riktningen för IT-utvecklingen. Situationen inom vårdens IS/IT-miljö är inte hållbar i längden. För så väl patienter som personal måste vi ta ett rejält omtag, annars kommer vi inte kunna möta varken dagens eller morgondagens förväntningar, säger Martin Andreasson, som är moderat regionråd och ledamot i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. Läs motionen här.

Vad hände med S-löftet om 1h väntetid på akuten?

Moderaterna är starkt kritiska till socialdemokraternas tomma vallöften. När väntetiderna och vårdköerna nu återigen är på tapeten är det tid att påminna om S-vallöftet om högst en timmes väntetid på akuten. Så sent som i omvalrörelsen 2011 upprepade Gert-Inge Andersson (S) löftet igen. Socialdemokraterna har nu styrt Västra Götalandsregionen i 12 år och har de inte genomfört det än så kommer de sannolikt aldrig uppfylla det, det menar Martin Andreasson som moderat regionråd och ledamot i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. - Det är skadligt för demokratin att utfästa vallöften som man sedan inte ens verkar ha en ambition att hålla. Även Alliansen lovade kortare väntetider men till skillnad från Socialdemokraterna presenterade vi ett finansierat program med 25 konkreta punkter för att bland annat nå målet om högst en timmes väntan på att träffa en läkare, säger Martin Andreasson. - Dessutom är regionen alldeles för dålig på att klara vårdgarantin och med återbesöken är det också illa ställt. Göteborgs-Postens och andra mediers granskning av väntetiderna är viktig. Jag tvivlar dock på att regionens socialdemokrater kommer att dra öronen åt sig, de har gjort alldeles för lite på 12 långa år, avslutar Andreasson.

Reflektioner från Läkarsällskapets riksstämma

Under förmiddagen hade jag förmånen att delta i ett ESO-seminarium (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) på Läkarsällskapets riksstämma. Man ska kanske inte ha uppfattningar om andra organisationers namn, men jag kan inte låta bli att tycka att det är ett ganska pretentiöst namn. Nu är jag ingen expert, men jag föreställer mig att skrivkrampen snabbt smyger sig på för dem som  författar artiklarna. Så kan det emellertid inte ha varit för Ulrika Winblad och Caroline Andersson som skrivit rapporten Kåren och köerna. Det är en rapport om den medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. Utifrån en enkätundersökning till alla yrkesverksamma ortopeder har de undersökt och hittat viktiga och tänkvärda fynd kring hur vårdgarantireformen har mottagits i läkarkåren. Rapporten rekommenderas för läsning. Tyvärr var publiken inte särskilt stor, men det blev en mycket intressant diskussion. Bla anat Heidi Stensmyren, vice ordförande läkarförbundet, riktades viss berättigad kritik mot hur reformen implementerats i vården. Alla var dock överens om att grundsyftet med att inte låta människor vänta i onödan är vällovligt. Diskussionen kretsade sedan en hel del kring hur man på ett bra sätt kan styra en så komplex och mångfacetterad verksamhet som sjukvården. Resonemangen kokade ned i att det behövs bättre samspel mellan politiken och de olika yrkeskårerna i vården och då inte minst läkarna.