Debattartikel: Ny ambulanshelikopter ger bättre akutvård

På Moderaternas initiativ infördes ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen för drygt tio år sedan. Helikoptern har räddat många liv och är en värdefull resurs för sjuka och skadade, inte minst längs Bohuskusten. Framförallt under sommarhalvåret används helikoptern till bristningsgränsen. Därför föreslog Moderaterna för drygt två år sedan att regionen skulle utöka sin helikopterkapacitet, antingen genom att skaffa ytterligare en helikopter eller genom samverkan med exempelvis Värmlands läns landsting. Inför omvalet 2011 påstod sig Socialdemokraterna dela den moderata uppfattningen. Västra Götalandsregionens styrande minoritet med Socialdemokraterna i spetsen har dock inte gjort några ansatser för att uppfylla sitt vallöfte. Det är beklagligt, särskilt när sjukvårdens möjlighet att snabbt komma ut och ta hand om en patient som akut blivit sjuk eller allvarligt skadad, är en viktig förtroendeaspekt och trygghetsfaktor. Rollen som helikoptern erbjuder inom ambulanssjukvården är unik då en helikopter snabbt både kan ta med läkarkompetens ut till olycksplatser i hela regionen men också ta med akut sjuka människor in till rätt akutmottagning. Den befintliga helikoptern i Västra Götalandsregionen är bemannad av både läkare och sjuksköterska. Det är därför tänkbart att en framtida andra helikopter inte behöver vara bemannad likadant, om den samverkar på rätt sätt med den övriga ambulanssjukvården. Helikopterverksamheten är kostsam och därför är samarbete med andra landsting önskvärd. Regionens helikopterverksamhet ska klara uppdrag i hela regionen men behovet av ytterligare kapacitet blir särskilt tydligt under sommartid och där avstånden är långa. Från moderat håll kommer vi därför fortsätta att driva på för ytterligare en helikopter. Mycket talar dessvärre för att Socialdemokraterna inte kommer att hålla vad de lovat. Martin Andreasson (M) Regionråd i opposition, Dals-Ed Henrik Sundström (M) Kommunstyrelsens ordförande, Uddevalla Mikael Staxäng (M) Ersättare i regionfullmäktige, Uddevalla Publicerad i Bohusläningen den 23 april 2013

Låt Bäckefors sjukhus få utvecklas Publicerat i Dalslänningen Det är ett säkert tecken på att valet närmar sig när Socialdemokraterna försöker framställa sig som lokalsjukhusens försvarare. Synd bara att de mellan valen har en politik som leder åt motsatt håll. Eftersom det tråkigaste jag vet är när politiker bråka om vem som sa vad när tänker jag inte ge mig in i diskussionen om vem som först formulerade vad som bör finnas i ett närsjukhus. Egentligen kan nog inget politiskt parti ta åt sig den äran. Vårdförbundet och läkarförbundet med flera har mycket intressant att läsa i ämnet. Jag konstaterar bara att vi verkar vara relativt överens om innehållet och det är glädjande. Vårt grundläggande uppdrag är att ordna så bra vård som möjligt och onödigt politiskt käbbel leder sällan någon vart. Med det sagt är det också viktigt att vända och vrida på frågor där det finns ideologiska skillnader. När det gäller politikens roll i sjukvården finns det stora skilnader mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Det leder till olika slutsatser i hur vi vill utveckla Dalslands sjukhus. Som jag skrev i min förra insändare är jag övertygad om att sjukhuset i Bäckefors får bättre förutsättningar om man får en friare roll. Att som Socialdemokraterna vilja fortsätta i samma gamla hjulspår där Bäckefors är en liten del av det stora NU-sjukvården kommer leda till en fortsatt avlövning. Sannolikt har Socialdemokraterna inte en uttalad vilja åt det hållet. Men det ligger i sakens natur att de små alltid blir förlorare i dragkampen om resurser. Så valet står mellan att låta Bäckefors dö sotdöden. Just så som Gustavi med flera skrev i insändaren som startade debatten. Eller att hitta verktygen som kan utveckla sjukhuset. Jag och Moderaterna står för det senare alternativet. Martin Andreasson (M)