Om mig

Varje dag med ambitionen att göra världen lite bättre...

Min ingång i livet är att varje dag försöka göra världen lite bättre. Med åren har jag blivit allt mer ödmjuk inför utmaningarna och det är långt ifrån alltid jag känner att riktningen är två steg fram och bara ett tillbaks. För att kunna påverka i en komplex värld är det en fördel att finnas med i många olika sammanhang. Idag har jag en rad olika uppdrag med politisk anknytning. Exempelvis:
  • Ledamot i regionstyrelsen/Regionråd, Västra Götalandsregionen Ledamot i hälso- och sjuvkvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen Ordförande i digitaliseringsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting Vice ordförande, Inera AB Ledamot i Europeiska Regionkommittén Ledamot i kommunfullmäktige, Dals-Ed Ledamot i moderaternas partistyrelse Ledamot i MVGs förbundsstyrelse
 

Utbildning

Jag är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Göteborg. Efter att jag fått möjlighet att bli oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor har jag kompletterat min utbildning med olika folkhälsovetenskapliga kurser på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg. Efter grundskolan läste jag Samhällsvetenskapliga programmet på Karlbergsgymnasiet i Åmål. Jag har också haft förmånen att läsa ett år på High School i USA.