Debattartikel: Ny ambulanshelikopter ger bättre akutvård

På Moderaternas initiativ infördes ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen för drygt tio år sedan. Helikoptern har räddat många liv och är en värdefull resurs för sjuka och skadade, inte minst längs Bohuskusten. Framförallt under sommarhalvåret används helikoptern till bristningsgränsen. Därför föreslog Moderaterna för drygt två år sedan att regionen skulle utöka sin helikopterkapacitet, antingen genom att skaffa ytterligare en helikopter eller genom samverkan med exempelvis Värmlands läns landsting. Inför omvalet 2011 påstod sig Socialdemokraterna dela den moderata uppfattningen. Västra Götalandsregionens styrande minoritet med Socialdemokraterna i spetsen har dock inte gjort några ansatser för att uppfylla sitt vallöfte. Det är beklagligt, särskilt när sjukvårdens möjlighet att snabbt komma ut och ta hand om en patient som akut blivit sjuk eller allvarligt skadad, är en viktig förtroendeaspekt och trygghetsfaktor. Rollen som helikoptern erbjuder inom ambulanssjukvården är unik då en helikopter snabbt både kan ta med läkarkompetens ut till olycksplatser i hela regionen men också ta med akut sjuka människor in till rätt akutmottagning. Den befintliga helikoptern i Västra Götalandsregionen är bemannad av både läkare och sjuksköterska. Det är därför tänkbart att en framtida andra helikopter inte behöver vara bemannad likadant, om den samverkar på rätt sätt med den övriga ambulanssjukvården. Helikopterverksamheten är kostsam och därför är samarbete med andra landsting önskvärd. Regionens helikopterverksamhet ska klara uppdrag i hela regionen men behovet av ytterligare kapacitet blir särskilt tydligt under sommartid och där avstånden är långa. Från moderat håll kommer vi därför fortsätta att driva på för ytterligare en helikopter. Mycket talar dessvärre för att Socialdemokraterna inte kommer att hålla vad de lovat. Martin Andreasson (M) Regionråd i opposition, Dals-Ed Henrik Sundström (M) Kommunstyrelsens ordförande, Uddevalla Mikael Staxäng (M) Ersättare i regionfullmäktige, Uddevalla Publicerad i Bohusläningen den 23 april 2013

NÄL behöver en ny politisk ledning

Igår bekräftar även Socialstyrelsen det som varit klart länge. Situationen på NÄL är inte vad den borde vara. På Dagensmedicin.se finns rapporten och de sammanfattar: Vid inspektion av akutmottagningen den 19 april 2010 kunde Socialstyrelsen konstatera följande: * Det är för långa ledtider, både i förhållande till målen för Näl och Västra Götalandsregionen. * Avflödet fungerar inte vilket medför att ordinationer och omvårdnad inte blir utförda när patienterna ligger kvar på akuten. * Ansvarsförhållandena är oklara. * Tillgången till röntgen är problematisk, speciellt nattetid då jourhavande läkare måste ringas in till sjukhuset. * Avvikelserapporteringen fungerar inte, inte ens allvarliga avvikelser rapporteras. * De riskanalyser som gjorts omfattar inte hela akutprocessen från akutmottagning till vårdavdelning. Även om vi moderater med lätthet kan säga. Det var det vi sa skulle hända när den (S)-ledda majoriteten började flyttkarusellen så är det föga meningsfullt. Det som är gjort är gjort och historien kan man inte ändra på. Det som nu måste hamna i fokus är få tillstånd en nystart och ge personalen på NÄL en god arbetsmiljö och rimliga förutsättningar att klara sina uppgifter. Vi Moderater har en rad förändringsförslag som skulle underlätta situationen på NÄLs akutmottagning. Vi har bl a föreslagit fler seniora läkare, ökad kapacitet och bättre flöden till/från såväl lab som röntgen samt en utökning av direktinläggning och behandling av exempelvis strokepatienter utan att de behöver passera akutmottagningen. Vi är också beredda att skjuta till ca 75 Mkr för att förstärka just akutsjukvården.

Max en timmes väntan på akuten

Det är på många sätt positivt att Socialdemokraterna verkar ha kopierat vårt valmanifest. Men det kan ju bli förvirrande för väljarna. Vi var först med att lova max en timmes väntan på att få en bedömning av läkare på akuten. Till skillnad från Socialdemokraterna vet vi vad som behöver göras för att nå målet. Dessutom föreslår vi att akutvården får 75Mkr extra för att kunna genomföra de förändringar vi föreslår. Här är rapporten: En timme på akuten