Debattartikel: Ny ambulanshelikopter ger bättre akutvård

På Moderaternas initiativ infördes ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen för drygt tio år sedan. Helikoptern har räddat många liv och är en värdefull resurs för sjuka och skadade, inte minst längs Bohuskusten. Framförallt under sommarhalvåret används helikoptern till bristningsgränsen. Därför föreslog Moderaterna för drygt två år sedan att regionen skulle utöka sin helikopterkapacitet, antingen genom att skaffa ytterligare en helikopter eller genom samverkan med exempelvis Värmlands läns landsting. Inför omvalet 2011 påstod sig Socialdemokraterna dela den moderata uppfattningen. Västra Götalandsregionens styrande minoritet med Socialdemokraterna i spetsen har dock inte gjort några ansatser för att uppfylla sitt vallöfte. Det är beklagligt, särskilt när sjukvårdens möjlighet att snabbt komma ut och ta hand om en patient som akut blivit sjuk eller allvarligt skadad, är en viktig förtroendeaspekt och trygghetsfaktor. Rollen som helikoptern erbjuder inom ambulanssjukvården är unik då en helikopter snabbt både kan ta med läkarkompetens ut till olycksplatser i hela regionen men också ta med akut sjuka människor in till rätt akutmottagning. Den befintliga helikoptern i Västra Götalandsregionen är bemannad av både läkare och sjuksköterska. Det är därför tänkbart att en framtida andra helikopter inte behöver vara bemannad likadant, om den samverkar på rätt sätt med den övriga ambulanssjukvården. Helikopterverksamheten är kostsam och därför är samarbete med andra landsting önskvärd. Regionens helikopterverksamhet ska klara uppdrag i hela regionen men behovet av ytterligare kapacitet blir särskilt tydligt under sommartid och där avstånden är långa. Från moderat håll kommer vi därför fortsätta att driva på för ytterligare en helikopter. Mycket talar dessvärre för att Socialdemokraterna inte kommer att hålla vad de lovat. Martin Andreasson (M) Regionråd i opposition, Dals-Ed Henrik Sundström (M) Kommunstyrelsens ordförande, Uddevalla Mikael Staxäng (M) Ersättare i regionfullmäktige, Uddevalla Publicerad i Bohusläningen den 23 april 2013

SVT Debatt om ambulanssjukvården

För några dagar sedan deltog jag i SVT Debatt som tog avstamp i den tragiska trafikolyckan på Öckerö där ett litet barn på två och ett halvt år avled. Eftersom den ambulans som är stationerad på Öckerö var ute på uppdrag tog det enligt den inledande uppföljningen 36 minuter innan ambulansen var på plats. Det blev aldrig av att jag publicerade artikeln när jag skrev den, så den kommer upp nu. För de drabbade är det en fruktansvärd situation att behöva vänta på ambulansen. Såvitt jag vet är det dock inte klarlagt om utfallet av olyckan hade blivit annorlunda om ambulansen varit på plats snabbare. När ”Öckeröambulansen” är ute på uppdrag ska normalt sett ”Torslandaambulansen” köra fram och bevaka Öckerö, men i detta fall var även den ambulansen ute på uppdrag. Liksom ambulanshelikoptern som transporterade en patient mellan Mariestad och Skövde. För mig understryker den senaste tidens skriverier om ambulanssjukvården och det specifika fallet på Öckerö att ambulanssjukvården behöver en förstärkning. Tyvärr blev det inte så mycket tid att prata om framtiden på programmet i går. Därför skriver jag några rader istället Under en lång följd av år har ambulanssjukvården ökat sin kompetens, fått större och större ansvar och tyngre uppdrag utan att kompenseras tillräckligt för det utökade uppdraget. I Göteborgsområdet har dessutom antalet utryckningar ökat. Även om det finns problem med resurser är utvecklingen mot en mer kompetent ambulanssjukvård bra och jag ser för mig att ambulanssjukvården i framtiden bör får ett ännu större uppdrag och i praktiken blir en förlängd akutmottagning. Då kan vissa patienter färdigbehandlas på plats och andra köras till vårdcentralen. Några patienter kan vidarebefordras direkt till en vårdavdelning eller specifik behandling på sjukhuset utan att passera akutmottagningen. Detta förutsätter bättre samarbete med kommunens sjuksköterskor såväl som vårdcentraler, SOS-alarm och akutmottagningarna, men det finns många vinster i form av snabbare behandling och bättre resursanvändning. För att klara en sådan utveckling behöver det också en resursförstärkas. Den bedömning vi Moderater har gjort för Västra Götaland landar på att ca 75 Mkr skulle räcka en god bit på vägen för att uppgradera ambulanssjukvården ytterligare. Det är en mycket angelägen satsning som jag hoppas att vi ska kunna nå politisk enighet kring.

Moderaternas budgetförslag: En offensiv satsning på välfärdens kärna

Idag presenterar vi moderater vårt budgetalternativ för Västra Götalandsregionen. Under rubriken ”Steget före” lägger vi en rad förslag för att göra Västra Götalandsregionen till en dynamisk, attraktiv och framgångsrik region. Det är stor skillnad i attityd mellan oss moderater och socialdemokraterna. Hela deras budgetförslag andas en medelmåttig ambitionsnivå. Vi siktar högre. Medborgarna i Västra Götaland förtjänar att ha den bästa hälso- och sjukvården i hela Sverige. Därför satsar vi 220 Mkr mer på sjukvården än förslaget från S, C och FP. Många människor vittnar om att vården är väldigt bra när man väl ”kommer in”, men att väntetiderna är allt för långa. För att ändra på detta föreslår vi en mycket kraftfull satsning om 150 Mkr på hela den akuta vårdkedjan: 1. Vi föreslår att regionen införskaffar ytterligare en ambulanshelikopter och förstärker den ordinarie ambulansverksamheten så att ambulansen är på plats inom 15 minuter från utlarmning. Oavsett var i regionen den nödställde befinner sig. 2. Vi föreslår vidare att regionens akutmottagningar förstärks. Det är helt orimligt att behöva vänta i tiotals timmar på en kvalificerad bedömning av läkare. Därför har vi ett helt batteri av åtgärder för att snabba upp akutvårdens processer. Det handlar till exempel om att förstärka bemanningen på akutmottagningarna och att öka antalet vårdplatser där så krävs. Det finns också möjlighet att låta många patienter bli direktinskrivna på en vårdavdelning eller föras förbi akuten direkt till behandling vid exempelvis konstaterad stroke eller hjärtinfarkt. 3. Genom att arbeta bättre förebyggande med framförallt äldre kan man minska inflödet av patienter till akutmottagningarna. Särskilda team och bättre fokus på läkemedel kan göra att delar av den vård som idag görs på sjukhus och akutmottagningar istället göras i patientens egna boende. Utöver satsningen på akut- och ambulanssjukvården lägger vi ca 70 Mkr på särskilda satsningar som ska motverka den växande psykiska ohälsan och förbättra vården för våra äldre.