Idag presenterar den grönblå majoriteten i västra Götaland budget

Idag presenterades den grönblå kompletteringsbudgeten för 2015. Det är en nystart för Västra Götalandsregionen. Vi vill ge medborgarna vård av god kvalité och medarbetarna arbetsro, därför tillförs sjukvården betydande resurser. Det blir också satsningar för att förbättra kollektivtrafiken, regionens miljöarbete samt det fria kulturlivet.   Vi har under en längre tid sett att sjukvården varit hårt pressad av kortsiktiga krav på besparingar. Vår övertygelse är att detta arbetssätt har nått vägs ände. För att kunna möta de stora utmaningar vi har såväl idag som inför framtiden måste vårdens chefer och medarbetare ges utrymme att jobba långsiktigt med att ständigt förbättra vården. För att täcka de underskott vi ser att sjukhusen har, antingen budgetmässigt eller i tillgänglighet tillför vi 750 Mkr.   Utöver detta gör vi ett antal strategiska satsningar inom sjukvårdens område.
  • För att åtgärda de utmaningar vi ser i hela akutvårdskedjan (från förebyggande arbete till överföring av patient till eget eller särskilt boende) avsätter vi 100Mkr 2015 och växlar upp med ytterligare 50 Mkr 2016 och 17.
  • HSS tillförs 150 Mkr för att finansiera ordnat införande av nya metoder och läkemedel
  • För att motverka den växande psykiska ohälsan avsätts 50 Mkr per år för att uppgå till 200 Mkr i utökad budgetram vid mandatperiodens slut.
  Vi gör också stora satsningar inom regionens andra ansvarsområden.
  • Kulturnämnden tillförs 10 Mkr för att satsa på framförallt barn och ungdomskultur samt det fria kulturlivet.
  • Miljönämnden tillförs 15 Mkr för att ännu mer aktivt arbeta med regionens interna miljöarbete.
  • Kollektivtrafiknämnden tillförs 25 Mkr för att införa en ungdomsrabatt.
  För att klara regionens såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga åtaganden –till exempel att ge sjukhusen fast mark under fötterna–  föreslås som tidigare presenterats en höjning av regionskatten med 35 öre per intjänad hundralapp   Budgetförslag 2015

Moderaternas budgetförslag för 2012

Nu följer vi upp vad vi lovade väljarna i valrörelsen. Med vår budget visar vi att vi är villiga och beredda att leverera vad vi lovade. Vi avsätter 130 miljoner kronor i ett första steg för att korta väntetiderna på akutmottagningarna och förbättra ambulanssjukvården. Därtill förstärker vi sjukvården lokalt, bland annat i Göteborg med nära 163 miljoner kronor för 2012 jämfört med 2011. Ladda ner och läs hela budgeten här Faktablad sjukvård Faktablad ekonomi Faktablad tillväxt

Majoritetens budget en besvikelse

Budgetförslaget ger en viktig fingervisning om vilka värderingar som den nuvarande majoriteten arbetar utifrån. De säger sig prioritera vården, men vid en närmare kontroll kan jag konstatera att det är verksamheterna inom regionutvecklingsområdet som återigen har dragit det längsta strået. Jämfört med budgeten för innevarande år ges dessa verksamheter en uppräkning med drygt 4,5%. Det är i sig inga oviktiga satsningar inom exempelvis kollektivtrafikområdet. Men sätter man det i relation till sjukvårdens uppräkning som ligger på ca 0,7% förstår var och en att sjukvården får stå tillbaks. Inom de 0,7% som sjukvården får ska inrymmas ökade behov på grund av en åldrande befolkning, ökade kostnader för nya läkemedel eller medicinskteknisk utrustning och inte minst avtalsenliga löneökningar för sjuksköterskor, läkare och andra som jobbar i vården. Sammanfattningsvis innebär det tyvärr att vården återigen kan se fram emot att jobba i motvind under knapphetens bistra stjärna samtidigt som andra verksamheter i regionen ges helt andra förutsättningar. Det är någonting jag brinner för att ändra på. Först ska regionen klara uppdraget att ge invånarna vård av högsta möjliga kvalité utan onödiga väntetider. Först därefter kan det bli aktuellt att öka anslagen till regionens andra verksamheter.