Att lova och att leverera är två helt olika saker

I helgen snubblade jag över Radio P4s granskning av hur S, MP och V har uppfyllt, eller snarare inte uppfyllt, sina vallöften sedan omvalet 2011. Det var ingen rolig läsning. Trots löften om motsatsen är köerna fortfarande långa, kvaliteten ojämn och det finns helt privata vårdgivare. Socialdemokraternas vallöften är vällovliga, men svåra att klara. Det ska erkännas. Därför ska man kanske inte ska vara så hård i sin dom? De har säkerligen försökt. Problemet är att en region inte styrs av floskler och goda ambitioner. Det är fantastiskt enkelt att häva ur sig löften om det ena eller andra. Men för att klara leverera krävs det förberedelser samt förmåga att leda, styra och prioritera. Sist men inte minst krävs också att de reformer man vill genomföra finansieras fullt ut. Eftersom den styrande trojkan i Västra Götalandsregionen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte gjort något av delarna har också resultatet blivit mycket skralt. Av de fyra vallöften lokalradion P4 Skaraborg granskat hade inte ett enda vallöfte uppfyllts. Här finns en länk till radions granskning I vintras genomförde Alliansen en granskning av vilka vallöften som ställts ut i Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive valmanifest och jämförde med vad som faktiskt har genomförts. Det är nedslående läsning. Av 42 löften bedömdes bara tre vara genomförda. I 13 fall bedömde vi att seriösa försök gjorts för att infria löftena i 17 fall var insatserna helt otillräckliga och i hela nio fall hade S-MP-V gjort precis tvärt emot vad som utlovats. Den granskningen finns här Jag ser tyvärr många likheter mellan hur S, MP och V lät i förra regionvalrörelsen och hur de låter på nationell nivå nu. De presenterar det ena storvulna löftet efter det andra utan att bekymra sig över hr det i praktiken ska gå att genomföra. Tar vi dessutom med i beräkningarna att MP och V vill att svenska folket ska arbeta mindre genom arbetstidsförkortning då blir allt väldigt motsägelsefullt. I en osäker värld ska många stora och dyra reformer finansieras genom att vi jobbar mindre? Även om de skulle börja höja skatterna radikalt, vilket i och för sig Socialdemokraterna lovat att inte göra, kommer pengarna inte att räcka. Ekvationen går helt enkelt inte ihop.